Proje Danışmanlık

Çalışan Programları

Sosyal Tesis İşletmeciliği

Mimari Projelendirme

Spor Organizasyonu

HİZMETLERİMİZ

Sportif Alanlar

Proje Danışmanlığı

SPORG, kurumsal şirket çalışanlarına yönelik wellness ve sağlıklı yaşam programları üretir ve sunar. Özellikle şirketler son dönemde, çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutan, çalışma performanslarını yükselten çalışma programları talep etmektedirler.

SPORG olarak şirketlerin ve çalışanlarının bu noktadaki ihtiyaçlarına yönelik en uygun, maliyeti düşük ve sürdürülebilir çözümler üretmekteyiz. Çalışanların yıl boyunca bireysel olarak fiziksel kapasitelerini en üst düzeyde tutmaları, onların her şeyden önce daha az hastalanma ve dış faktörlere karşı daha dirençli olmalarını sağlamaktadır. Böylelikle yıl içerisinde tüm çalışanların gerek iş kayıpları, gerekse de özel ve sağlık sigorta giderleri vb. parametrelerde şirketlerin ciddi kazanımların olduğu wellness programları ile çalışanların daha mutlu, daha sağlıklı ve yüksek performans ile çalışmaları rahatlık sağlanabilmektedir.

Özellikle bu yöndeki sportif ihtiyaçlarda insan kaynakları, eğitim, satın alma süreçlerinin yönetilmesine destek sağlamakta ve bütçe, raporlama gibi yönetimsel çözümler sunmaktayız.

Kurumsal Firma ve Çalışan Programları

Artık biliyoruz ki, yöneticiler çalışanlarının sağlıklı ve spor yapan bireyler olmasını istiyor ve teşvik ediyorlar. Özellikle ofis ortamında çalışan kişilerin, postürel bozukluklar sonucunda birçok defa sağlık hizmetine başvurduğu sıklıkla gözlemlenmektedir. Bu durum hem kişileri sağlıksız bireyler yapmakta, hem de işverenin de iş kaybına sebep olmaktadır.

Bu noktada şirket ve kurumunuz bünyesinde aşağıdaki çözüm önerilerinin biri ve birkaçını doğru bir planlama ile hayata geçirebiliriz;

• Kurumunuz içinde fitness ve bireysel performans merkezi oluşturulması,

• Fitness merkezinde çalışacak personelin, alım ve eğitim sürecinin yönetilmesi,

• Grup Ders (Pilates, yoga, nefes terapi vb.) programlarının oluşturulması,

• Sağlık problemi olan (postürel, kilo, kronik rahatsızlıklar vb.) personele egzersiz danışmanlığı desteğinin verilmesi,

• Mevcut fitness merkezinizin daha aktif kullanım çalışmaları,

• Tüm raporlama, takip ve gelişimlerin tutulması ve üst yönetime iletilmesi,

• Çalışanlara doğru beslenme ile ilgili danışmanlık desteğinin kişiye özel olarak verilmesi,

• Çalışanlar için tenis, yüzme, basketbol vb. sportif eğitim ve turnuva organizasyonları hizmetinin sunulması.

Yaşam Alanı Sosyal Tesisleri

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir;

• Sosyal tesis veya spor merkezinin site yönetimi adına işletmesinin yapılması,

• Doğru ekipman satın alma sürecinin yönetilmesi,

• Maliyetleri asgaride tutan işletme modellerinin oluşturulması,

• Sitelerdeki sportif alanların yasal süreçler dikkate alınarak dizayn edilmesi,

• Kalifiye ve yetkin personel alımı ile çalıştırma sürecinin planlanması ve yönetilmesi,

• Hizmet kalitesinin profesyonel ve ticari spor merkezleri seviyesinde planlanması.

Mimari Proje Danışmanlığı

Doğru plan ve fonksiyonlara sahip bir mimari projede, inşaat bittikten sonra yapılacak düzeltmelere gerek kalmaz ve bu da zaman ve para israfını ciddi ölçü de engellemektedir. Bu noktada özellikle yanlış yapılan yatırımların sadece yatırım maliyeti açısından değil sportif alanların işletme maliyetine getirdikleri yükler dolayısıyla, işletmelerin karlılıkların ciddi etki etmekte ve sürdürülebilir işletmeler ne yazık ki azınlıkta kalmaktadır. Bu noktada doğru proje, doğru plan ve doğru işletme modelinin oluşturulması size çok ciddi faydalar sağlayacaktır. SPORG olarak bu süreçleri en sağlıklı şekilde yönetmek için aşağıdaki hizmetlerimizden ihtiyacınız olanlarından her zaman faydalanabilirsiniz.

• İşletme süreçlerinizin oluşturulması,
• Aylık, yıllık, 3-5 yıllık bütçelerin oluşturulması,
• Satış ve pazarlama sürecinin oluşturulması,
• Satış sonrası operasyon sürecinin oluşturulması,
• Satın Alma süreçlerinin yönetimi,
• Sabit yatırım için satın alma süreci desteği,

• Hareketli yatırım için satın alma süreci desteği,
• Personel alımı için insan kaynakları sürecinin oluşturulması ve yönetimi,
• Personel eğitim sürecinin yönetimi,
• Organizasyon ve Yönetim şemasının oluşturulması,
• İşletmenin devreye alınmasından sonraki sürecin yönetimi,
• Tüm birimlerin raporlama ve takip süreçlerinin oluşturulması,

Kurumsal Referanslarımızı İnceleyin

Referanslarımız