Spor Organizasyon (c) 2013

designed by bbtfotograf.com

| Mimari projenin yönetimi ve danışmanlığı ; 

 

• Doğru kurgulanmış bir mimari proje de,  inşaat bittikten sonra yapılacak düzeltmelere gerek kalmaz bu da zaman ve para israfını engeller.

 

| İşletme modelinin oluşturulması ; 

 

• Aylık, yıllık, 3-5 yıllık bütçelerin oluşturulması,

 

• Satış ve pazarlama sürecinin oluşturulması,

 

• Satış sonrası operasyon sürecinin oluşturulması.

 

| Personel alımı için İnsan Kaynakları sürecinin yönetimi ;

 

• Personel eğitim sürecinin yönetimi,

 

• Organizasyon şemasının oluşturulması.

 

| Satın Alma süreçlerinin yönetimi ; 

 

• Sabit yatırım için satın alma süresi,

 

•Hareketli yatırım için satın alma süreci.

 

| İşletmenin devreye alınmasından sonraki sürecin yönetimi ve danışmanlığı; 

 

• Tüm birimlerin raporlamalarının alınması ve üst yönetime iletilmesi.

Spor Merkezleri Yönetimi